21

Black Jack film

 

Ben Campell är en intelligent ung man som studerar på MIT i Boston, med målet att lyckas i världen. Med en önskan att bli läkare så vill han ha ett stipendium på MIT för att kunna bli förflyttad till Harvard så han kan studera medicin, för utan stipendiumet så kommer han aldrig ha råd med de $300000 som skolgången kostar på Harvard eftersom han kommer från en fattig arbetarklassfamilj. Men en kväll förändras allting. Bens underliga matteprofessor Micky Rosa bjuder in Ben till en liten med mycket hemlig klubb som består av fem toppsmarta studenter. Micky Rosa är klubbens ledare och lär studenterna hur de ska räkna kort i Black Jack. Driven av sin önskan att tjäna mycket pengar så går Ben med i klubben och börjar i smyg åka med sina klubbmedlemmar till Las Vegas där de använder sina kunskaper till att räkna kort och tjäna pengar, allt under ledningen av deras professor Micky Rosa. Dock tar pengarna över Bens sinne och någonting går mycket fel.